Модул I. Информационни технологии. Компютърни системи

 • Съвременни компютърни системи.
 • Суперкомпютри.
 • Системи за глобално позициониране.
 • Грид и облачни технологии.
 • Споделяне на документи в Интернет
 1. Текстообработване
  • Формули и функции.
 • Специализирани функции
 • Филтриране на данни в електронна таблица.
 • Валидация на данни в електронна таблица
 • Диаграми.
 • Анализ на данните в ЕТ. Обобщаващи (Pivot) таблици.
 • IV. Компютърна графика
  • Цифрови изображения – основни понятия, видове.
  • Цветови режими.
  • Работна среда, изгледи и инструменти.

  V. Компютърни мрежи и услуги

  • Основни комуникационни устройства и среди.
  • Защита на информация в мрежова среда.
  • Гражданите в интернет