Основни технически параметри на частите на КС

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

Създайте доклад или компютърна презентация на тема: Средства и методи за защита на информация.

Основните моменти, който трябва да опишете:
1. Програми вредители;
2. Видове зловреден софтуер;
3. Начини на разпространение на програми–вредители;
4. Антивирусни програми и тяхното използване.

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments


КОМПЮТЪРНА ТЕКСТООБРАБОТКА

Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи

1. Въвеждане на символи

Символите представляват оставеният отпечатък в документа след използването на клавиш от клавиатурата. За такива се приемат всички букви, цифри, както и скритите (непечатащи) символи (Enter, TAB, Space, Shift + Space).

Прозорец Insert/ Symbol – предоставя достъп до най-често използваните символи.

Командата More Symbols – достъп до библиотеката с всички налични символи

2. Въвеждане на математически формули

Библиотеки със свободно разпрос траняеми текстови символи:
http://text-symbols.com
http://unicodeemoticons.com
Библиотеки с изображения
от символи:

https://textfac.es
http://messletters.com/en/text-art/
Символни текстови генератори:
https://goo.gl/Ws7orF
https://goo.gl/umD31N
http://megacooltext.com/


Като използвате редакторът за математически формули Equation Editor ( Прозорец Insert/ Equation Editor) създайте текстов документ от една страница, свързан с учебното съдържание по математика.
Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments
Пример

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments


Прехвърляне на данни между няколко текстови документа

1. Дизайн на текстов документ

а) фон на страница в документ – Page Color на менюто Design/Page Background.
б) декоративни рамки в страниците на документ – Design/Page Background/Page Borders.

2. Обмен на данни между текстови документи

Обмен на данни между текстови документи може да стане по следните начини:
• чрез команди:
Edit/Copy и Edit/Paste (копиране)
Edit/Cut и Edit/Paste (преместване)
• чрез влачене:
– с натиснат клавиш Ctrl (копиране)
– без натиснат клавиш (преместване)
• чрез вмъкване на текст от друг текстов файл (като обект) – Insert/Object/Text from File.
Вмъкването на текст от друг текстов файл – Insert/Object/Text from File


Създаване на таблица в текстообработваща програма

1. Създаване на таблица

Командата Insert/Table:
• избор на брой редове и колони;
• диалогов прозорец Insert/Table/Insert Table;
• изчертаване на клетки, изграждащи таблицата, с Draw Table;
• избор на шаблон чрез Quick Table;

2. Обединяване и разделяне на клетки в таблица

– командата Merge Cells от менюто Layout;
– командата Split Cells от менюто Layout;

3. Вмъкване и изтриване на ред и колона в таблица

Добавяне на ред и колона към таблица:
• чрез активиране на контекстното меню в активна клетка от реда и избор на командата Insert/Row Below (Insert/Left) или Insert/Above Insert/Right);
• чрез указателен знак пред реда или колоната;
• чрез използване на команди от секцията Rows & Columns.
Изтриване на ред и колона:

• активиране на клетка от реда или колоната и командите Delete Rows или Delete Columns от контекстното меню;
• чрез опциите Delete на панела Layout.

4. Редактиране на таблици в текстообработваща програма

Промяна на размерите на ред и колона
Форматиране на таблицаDesign/Table Style
Форматиране на клетка – Design/Shading;
Форматиране на текст в таблица

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

В нов текстов документ създайте и форматирайте таблиците и  фигурите

Файлът трябва да се именува по следния начин – 7*_Вашето име (напр. 7в_Ангел Маналов).

Предайте вашата домашна работа в Teams>>Assignments