ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

За да използвам компютъра, трябва да поискам разрешение от родителите си.

Ще пазя в тайна от всеки своите пароли.

Ще отварям е-мейли само от хора, които познавам.

Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.

Ще използвам компютъра не повече от 1 час на ден.

Няма да давам името или адреса си на никого в Интернет.

Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.

Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само на тези, които истински познаваш.