Privacy Policy1.  Основни технически параметри на частите на КС

Конфигуратор

2. Настройки на ОС

3. Защита на данните от компютърни вируси


 


Операции с клетки – преговор с допълнение

Разпространяване на формули

Сортиране на редовете и търсене в таблица

Работни листи

Условни пресмятания. Функцията IF.  Съставни логически изрази.

Диаграми

Правила и дейности при разработване на проект

Проектиране на електронна таблица

Реализация на проектаВмъкване на специални знаци в текстов документ

  1. Символ (Symbol), вмъкване на символи и специални символи
    • Меню Вмъкване (Insert) от лентата на менютата: Insert Symbol
  2. Форматиране на Symbol
    • Bold, Italic, Undereline
    • Format Font

Създаване и автоматично оформяне на таблици

Редактиране и форматиране на таблици

Графични елементи в MS Word

Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документиГрафика в КП – преговор с допълнение

Вмъкване на диаграми и таблици

Вмъкване на звук и видео

Представяне на компютърни презентации

Powered by emaze