Компютърни мрежи

 

Операционна система

 • Операционна система
 • Мобилни комуникации и приложения.
 • Инсталиране на софтуер.
 • Търсене на файлове

Архивиране на данни

 • Архивиране на данни

 • Пренасяне на архивирани данни

 • Използване на архивиращи програми. Обобщение

Създаване и публикуване на интернет сайт

 • Основни етапи в разработка на сайт. Технологии и софтуер за разработване на уеб сайтове.

Компютърни системи

 • Развитие на компютърната техника
 • Работа по проект в екип
 • Компютърни конфигурации
 • Съвременни периферни устройства.

Работа по проекти

Google Sites, позволяваща безплатно да се създават сайтове с помощта на предлаганите шаблони. Потребителите няма нужда да знаят езика HTML – процесът на създаване и редактиране на сайта става с помощта на специално разработен интерфейс.
Google Sites е логическо развитие на Google Page Creator. Работата в това направление започна след закупуването на компанията JotSpot преди година и половина. Тази услуга е конкурент на пуснатия преди Microsoft SharePoint. Вицепрезидентът на Google Дейв Жируар заяви: „Услугата е много подобна на SharePoint, но е по-добра“.
Основното преимущество на новата разработка е нейната достъпност – цялата работа става в Интернет, няма нужда от инсталиране на допълнителни програми. При използване само на основните функции услугата е безплатна, а на всеки акаунт са предоставени до 10 GB пространство.
Google Sites има още една особеност – възможност за редактира не на сайта от няколко потребителя. Новата услуга на Google е тясно интегрирана с другите предложения на Интернет гиганта (Google Apps, например).

Kак да създадем сайт в google sites

ТЕМИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТ

Финансова грамотност

Моят клас, моето училище

Здравословен начин на живот

Безопасно движение

ПЛАН ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ТЕКСТОВИЯ ДОКУМЕНТ

 1. ТЕМА:
 2. ЗАГЛАВИЕ:
 3. АВТОРИ:
 4. РЕЗЮМЕ:

4.1. Цел
4.2. Основни етапи в реализирането на проекта
4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми при реализация на поставената цел.
4.4. Логическо и функционално описание на решението
4.5. Реализация − използвани технологични средства, учебници, програмни приложения и др.
4.6. Описание на приложението
4.7. Заключение