Скъпи ученици,

Създададох този сайт с надежда не само да усвоите повече умения, но и да приемете предизвикателството да разрешавате проблеми чрез знанията си по информационни технологии. Най-доброто, което смятате, че сте направили през годината, може да включите в своето портфолио.

Учебник за учебната 2017-2018 година

 Учебникът предлага кратка и точна теоретична част, разнообразие от задачи, методически насоки и допълнителни материали. Той е интересен, защото предлага предизвикателства, които са ангажиращи, съответстващи на реални казуси, свързани с реалният живот, а също и с други учебни предмети. Решаването им категорично развива не само дигиталните им компетентности, но и техните социални умения, умения за учене, предприемачески, математически и граждански компетентности, обогатява употребата на майчин и чужд език.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ

  • За да използвам компютъра, трябва да поискам разрешение от родителите си.
  • Ще пазя в тайна от всеки своите пароли.
  • Ще отварям е-мейли само от хора, които познавам.
  • Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.
  • Ще използвам компютъра не повече от 1 час на ден.
  • Няма да давам името или адреса си на никого в Интернет.
  • Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.
  • Уважавай всички във виртуалния свят, но се доверявай само на тези, които истински познаваш.