Въведение в информационните технологии и компютърните системи.

Диалог на потребителите с компютърните системи. Приложения

Носители на информация

Организация на даннитеИзползване на Интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в Интернет.