Въведение в информационните технологии и компютърните системи.

Диалог на потребителите с компютърните системи. Приложения

Носители на информация и устройства за достъп до НИ.

Организация на данните.Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет.

Електронна поща. Създаване на електронен адрес.

Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове.

Търсене на информация по зададена тема.Работа със звукова и видеоинформация.Зареждане, обработване и запазване на графично изображение.

Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение.

Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка.

Вмъкване на текст в графично изображение.

Преобразуване на  графично изображение и на части от него. Отпечатване на графично изображение.Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове.

  Правила за въвеждане на текст

Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ.

Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац.ЕТ – предназначение, основни елементи, експериментиране с данни.

Диаграми.Основни елементи в компютърната презентация. Разглеждане и демонстриране на готова презентация.

Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение.