1.Основни технически параметри на частите на КС

Конфигуратор

2. Настройки на ОС

Защита на данните от компютърни вируси

Операции с клетки – преговор с допълнение

Разпространяване на формули

Сортиране на редовете и търсене в таблица

Работни листи

Условни пресмятания. Функцията IF.  Съставни логически изрази.

Диаграми

Правила и дейности при разработване на проект

Проектиране на електронна таблица

Реализация на проекта

Вмъкване на специални знаци в текстов документ

Създаване и автоматично оформяне на таблици.  Редактиране и форматиране на таблици
Slide Set created by Тонка Георгиева with GoConqr

Графични елементи в MS Word

Създаване на сложни текстови документи. Обмен на данни между текстови документиMS POWER POINT

Графика в КП – преговор с допълнение


Вмъкване на диаграми и таблици

Вмъкване на звук и видео

Представяне на компютърни презентации

 Компютърни мрежи – преговор с допълнение

Услугата WWW – преговор с допълнение. Разговори в реално време