Операционна система 

Основни операции с файлове и папки

Файлова система – размер и формат на файловете

Групови операции. Атрибути на файл

Въвеждане на текст

Когато създавате документ, основно правило е първо да въведете текста, а след това да го обработвате. По тази причина, с цел последващата обработка е важно да свикнете да спазвате основните правила за въвеждане на текст – не са много.

  1. Елементи на текст
  • дума: последователност от знаци, разделени от интервал или препинателен знак;
  • ред: преноса към нов ред е автоматичен, след запълване на текущия;
  • абзац: винаги, когато използвате клавиш Enter указвате край на текущия и начало на нов абзац;
  • страница: прехода към нова е автоматичен, след запълване на текущата. Когато страницата не е запълнена и искате да преминете към нова (напр. заглавна страница), вмъкнете нова страница;
  • документ: цялото текстово съдържание на документа.
  1. Правила за въвеждане на текст

Повечето препинателни знаци се въвеждат след думата, без да се въвежда интервал. Интервалът се поставя след тях. Изключения има:

  • при въвеждане на тире: в текстообработката се използват два вида тирета. Късо тире се използва между представките за степенуване по, най и при полуслетите думи. Записва се без да се оставят интервали преди и след него. Дълго тире се използва за разделяне частите на изречението. Задължително преди и след него се въвежда интервал.
  • скоби и кавички: преди лява скоба (кавичка) се оставя интервал, а след нея - не. Преди дясна скоба (кавичка) не се оставя интервал, а след нея – задължително.

Ако не сте сигурни как сте въвели вашият текст, може да проследите за “излишни” интервали и празни параграфи. Достатъчно е да включите функционалният бутон Show/ Hide от лентата Standard: . Интервалите се визуализират с точки, а край на абзац (параграф) – със знак ¶. Тези знаци са непечатуеми – само за ваша информация и последваща корекция. “Скриването” на знаците се извършва аналогично.Ако се налага да използвате специален знак в текста, най-лесният начин е да го вмъкнете: от меню Insert/ избирате Symbol/ избирате желания знак и бутон Insert.

Изтриването на знаци се извършва с клавишите Delete (от текуща позиция надясно, към края на реда) и Backspace (от текуща позиция наляво, към началото на реда).

Главни букви – по подразбиране, винаги когато започвате ново изречение след изписване на първата дума от него и въведен интервал се визуализира главна буква. За главна буква в средата или края на изречението (напр. за име) използвайте клавиш Shift – за една, или Caps Lock – за няколко последователни главни букви. С клавиш Tab можете да задавате отстъп за първият ред на абзац – недостатък обаче е, че използва вградените настройки за дължина на отстъпа. По-добрият вариант е на по-късен етап да зададете отстъпа – когато форматирате абзаца.

Основни дейности. Преговор с допълнения

Вмъкване на изображения в текст

Отпечатване на текстов документГрафичен редактор Paint. Графични формати

Сканиране, обработка и редактиране на изображения 

 

Форматиране на абзац

Форматиране на страница

Търсене и замяна. Получаване на помощMicrosoft Office Picture Manager
Кратко ръководство

Програмата Microsoft Photo Editor

Форматиране на клетки

Аритметични изрази и формули

Функции

Оформяне на таблицаMS PowerPoint. Преговор с допълнение
Графика в MS PowerPoint
Анимация
Преходи и времетраене
MS PowerPoint. Обобщение

Вмъкване на звук и видеоЕлектронна поща

Използване на електронна поща