Рисуване и програмиране

Образователният проект представлява общ продукт – резултат от задачи, които може да бъдат реализирани самостоятелно или от група ученици. Всеки проект има предварително зададена тема, изисквания за изпълнение и материали. Изискванията са свързани с използването на различни инструменти и начини на работа. Материалите може да са текст, изображения, звук и видео. Преди да започнете работа […]