Компютърна система и информационни технологии

Интернет

Създаване и обработка на графично изображение

Компютърно моделиране

Компютърна текстообработка

Обработка на таблични данни

Компютърна презентация

Звук и видео информация

Компютърна система и информационни технологии

ВЪВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. Информация и информационни дейности
–Информация
–Технология
–Информационни технологии
2. Основни характеристики на компютърната система
–събиране на информация;
–съхраняване на информация;
–обработване на информация;
–разпространяване на информация.
3. Предназначение на компютърната система
– за създаване и обработка на текстове
– за съхраняване и обработка на числови данни
–за създаване и обработка на изображения
– за забавления и търсене в мрежата Интернет и др.
4. Видове компютри
–Настолни компютри
–Преносими компютри
–Сървъри
5. Основни компоненти на КС и функционалното им предназначение
–Апаратна част на компютър – hardware (хардуер)
–Компютърни програми – software (софтуер)

computer – компютър
digital – дигитален, цифров
hardware – хардуер, железария, инструменти
operating system – операционна система
software – софтуер, компютърни програми

Видео урок в помощ на ученици и учители по Компютърно моделиране и информационни технологии, 5. клас За повече видеа и информация посетете: https://lessons-liobg.blogspot.com/

ДИАЛОГ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ С КОМПЮТЪРНИТЕ СИСТЕМИ

1. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС
• Интерфейс – средата, в която работи потребителят с компютъра. Част е от операционната система и с негова помощ се въвеждат данни, избират се команди и се извеждат  резултати.
• Работен плот (desktop) – екранът, който се появява, когато компютърът е включен.
• Икони – изображения с надпис, чрез които се стартират компютърни програми.
• Прозорец – Мястото, в което програмите се визуализират.
• Менюта – Във всеки прозорец може да се извършват различни дейности, които се избират от команди, групирани в менюта.
2. ВИДОВЕ МЕНЮТА
• Меню Старт (Start);
• Меню лента в прозорец;
• Падащо меню;
• Контекстно меню;
• Системно меню.
3. РАБОТА В СРЕДАТА НА ГРАФИЧЕН ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Действия с мишка: Действия с прозорци:
– Посочване;
– Щракване;
– Влачене.
– отваряне;
– затваряне;
– максимизиране;
– минимизиране;
– промяна на размера
– преместване.


Меню Старт (Start);
Меню лента в прозорец;
Падащо меню;
Контекстно меню;
Системно меню

ОПИТАЙ САМ
ОПИТАЙ САМ
ПИН за играта: 
08409229


ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

1. ФАЙЛОВА СИСТЕМА

– файл – име, тип, дата на създаване/промяна, размер
– папка – име, брой елементи и размер

2. РАБОТА С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • файлови мениджъри – File Explorer – Start/File Explorer

3. ОСНОВНИ ДЕЙСТВИЯ С ФАЙЛОВЕ И ПАПКИ

 • Копиране – файлът или папката източник се запазват и се създава копие на същото или друго място  – COPY
 • Изтриване – файлът или папката източник се премахват от настоящото място – DELETE
 • Преместване – файлът или папката източник се изтриват от мястото и се поставят на друго място – CUT
 • Преименуване – смяна на името – RENAME


copy – копирай
cut – изрежи
file – досие
folder – папка
paste – постави
sort – подреждам, сортирам

ОПИТАЙ САМ
ОПИТАЙ САМ

НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

1. СЪХРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В КОМПЮТЪРА

Памет – носители на които се съхранява информацията в компютъра.

Твърд диск – HD(Hard Disk)
CD (Compact Disk)
DVD (Digital Versatile Disk)
карта памет (SD card, memory card)
флашпамет (flash memory)

 • външна памет
 • физическо име
 • логическо име на устройство –  C:\, D:\, E:\ и т.н.
 • устройства за работа с носители на информация

2. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

3. ВИДОВЕ НОСИТЕЛИ НА ИНФОРМАЦИЯ

 • Магнитни
 • Оптични
 • Електронни

4. СВЪРЗВАНЕ НА ДИГИТАЛНИ УСТРОЙСТВА

 • чрез USB (Universal Serial Bus)
 • чрез  порт (SD порт)
 • чрез Bluetooth


compact disk – компактен(малък) диск
еject –
изваждам, изхвърлям
hard disk –
твърд диск
pairing –
сдвояване
Universal Serial Bus –
универсална серийна шина

Мерни единици за обема на данни

1 байт = 8 бита

1 килобайт (КВ) = 1024 байта

1 мегабайт (МВ) = 1024 килобайта

1 гигабайт (GВ) = 1024 мегабайта

1 терабайт (ТВ) = 1024 гигабайта


https://lessons-liobg.blogspot.com/


Интернет

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО
Правила за безопасна работа в интернет

1. ИНТЕРНЕТ

Интернет е създаден с цел да се предава информация на големи разстояния.
International Network – означава международна мрежа.
Компютърна мрежа – група от свързани помежду си компютри с цел обмен на информация.

2. ДЕЙНОСТИ С ИНТЕРНЕТ

https://padlet.com/teorgieva/eslmxteb62f63xmv

3. ХАРДУЕРНИ КОМПОНЕНТИ

 • мрежов адаптер
 • линии за връзка
 • рутери

4. ПРОГРАМИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПРИДВИЖВАНЕ В УЕБ САЙТОВЕ – browser (браузър)

Microsoft Edge
Internet Explorer
Chrome
Firefox Mozilla
Opera
Safari и др.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В ИНТЕРНЕТ

>Не давайте лична информация (име, адрес, домашентелефон, училището, в което учите, месторабота или служебен телефон на родителите си).
>Не изпращайте свои снимки или снимки на свои близки.
>Не приемайте среща с някого, с когото сте се запознали в интернет.
>Не отговаряйте на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични. >Информирайте родителите си за такива съобщения.
>Не отваряйте електронна поща, получена от непознат подател. Тя може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди компютъра.
>Не се представяйте за друг, но имайте предвид, че отсреща може да пише човек, който се е представил за друг.
>Бъдете вежливи и уважавайте правата на другите.
>Не сваляйте или не инсталирайте програма от интернет без знанието на родителите си, защото някой може да повреди компютъра или да достигне до данни за вас или семейството ви.


Електронна поща

1. Електронна поща – предназначение

Eлектронната пощa (е-mail) e предназначена за изпращане на електронни текстови съобщения (писма) от един потребител на друг. Към тези съобщения може да бъдат прикачени текстови документи, изображения, видео и други файлове.
 Пощенски сървър (e-mail server)www.abv.bg, www.gmail.com, www.outlook.com, www.mail.bg.

2. Основни действия при работа с електронна поща

3. Outlook

Microsoft Outlook - Wikipedia
 •  уеб приложение за мениджър на лични данни от Microsoft, състоящо се от уеб поща, календари, контакти и услуги за задачи.
Lessons-liobg.blogspot.com/p/5-kmit.html

Правила за безопасно използване на електронна поща

Никога не отваряйте електронно писмо, получено от непознат подател. То може да съдържа вирус или друга програма, която да увреди компютъра.
– Винаги внимавайте, когато обменяте електронни съобщения с непознати. Помнете, че хората онлайн често се представят за такива, каквито не са.
– Никога не отговаряйте на електронни съобщения, които са обидни, заплашващи, неприлични или ви карат да се чувствате неудобно. Информирайте родителите си за такива съобщения.

Упражнение

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

1. ТЪРСЕЩИ МАШИНИ. ТЪРСЕНЕ ПО КЛЮЧОВА ДУМА

Търсенето на информация в интернет става чрез специални страници, наречени търсещи машини („търсачки“). Те са създадени да приемат и обработват заявки от потребителя за търсене на информация чрез ключови думи.
Най-популярните и най-често използвани „търсачки“ са:

2. РАЗШИРЕНО ТЪРСЕНЕ

Разширеното (допълнително) търсене се осъществява с уточняване на допълнителни критерии към ключовата дума. Например: „морски държави”, „всички езици”, „независимо кога” и др.

 • ТЪРСЕНЕ ПО КЛЮЧОВИ ДУМИ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАВИЧКИ
 • ОГРАНИЧАВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО С ПОМОЩТА НА ЗНАКА МИНУС

3. ДРУГИ НАЧИНИ ЗА ТЪРСЕНЕ

 • ТЪРСЕНЕ С ГЛАС
 • ТЪРСЕНЕ ПО ИЗОБРАЖЕНИЕ
 • Translate


 • Как да намирате информация в Интернет?
 • Какво са страниците за търсене на информация – търачките?
 • Как работят търсачките?
 • Търсещи машини и ключови думи.
 • Кои са най-популярните търсачки?
 • Да работите в търсачката Google.
 • Търсене по ключови думи, в секицята за изображение и видео.
 • Търсене на информация чрез изображение.
 • Търсене на информация от връзка на изображение в Интернет.
 • Трикове за търсене на информация.
ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ-2023
Търсенето на информация в интернет става чрез специални страници, наречени търсещи машини („търсачки“). Те са създадени да приемат и обработват заявки от потребителя за търсене на информаци…
Към това платно на Sway