Готови проекти с Stop Motion

Ако искате можете да качвате проектите и тук. Начина за именуване на файла е следния:

8а-автор1, автор2, автор3.

Задача

static_qr_code_without_logo

Ако е възможно, моля инсталирайте следващите безплатни приложения на смартфона си.

Можете да намерите връзка в името на приложението.

КОМПЮТЪРНИ  МРЕЖИ – ЗАДАЧИ

ЗАДАЧА 1

I. Съставете електронна таблица, която съдържа данни за сумата, която учениците са внесли за летен лагер и колко още трябва да платят ако таксата е 140,00 лв.

II. Данните за внесените до момента пари се въвеждат, а сумата за доплащане трябва се изчисли.

III. Добавете данни за още 5 ученика.

IV. Намерете най-малката и най-голямата сума за доплащане.

V. Намерете общата внесена сума и общата сума, която още не е платена.

VI. Определете броя на учениците, които са внесли пълната такса до момента.

VII. Сортирайте таблицата по класове, а след това по азбучен ред във всеки отделен клас.