ДА УЧИМ

Информация за състезания, в които можете да участвате.

Read More

ДА ЗНАЕМ

Интересни и полезни образователни ресурси.

Read More

ДА МОЖЕМ

Най-новото от ИТ

Read More

Правни и етични аспекти

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с образователни цели. 2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност. 3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на родителите, без предварително […]